Dt. Ahmet Cihat GÜNDOĞDU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi


Görev:
Diş Hekimi

Doğum Yeri:
Tokat

Mezun Olduğu Fakülte:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi


Şubesi:
Dişhane Güngören Şubesi