Dt. Murat BATAR

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi


Görev:
Mesul Müdür

Doğum Yeri:
Malatya

Mezun Olduğu Fakülte:
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi


Şubesi:
Dişhane Güneşli Şubesi