Dental Radyoloji ve Görütüleme

Ağız ve diş sağlığı konusunda teşhis koyulması, tedavi planının oluşturulması ve tedavi başladıktan sonraki aşamaların takip edilmesinde görüntüleme yöntemlerinin başarıya katkısı büyüktür. Bu amaçla iki boyutlu görüntü alınabilen radyografiler ve üç boyutlu görüntü alınabilen tomografiler kullanılır.

Diş Tedavisinde Kaç Çeşit Röntgen Kullanılır?

Ağız içindeki tüm kemikleri ve dişleri gösteren panoramik radyografidir. Daha geniş ve net görüntü alınmak istenen durumlarda iki ya da üç dişi aynı anda gösteren periapikal radyografi, çürük tespitlerinde kullanılan ağız içinin sağını ve solunu gösteren bitewing yani ısırma radyografisi kullanılır. Hangi radyografinin kullanılacağı yapılacak işleme göre seçilir.
İmplantın planlandığı cerrahi işlemler öncesinde üç boyutlu görüntüleme yöntemi olan DVT yani Dental Volumetrik Radyografi tercih edilir.

Röntgenlerin Radyasyon Dozu Ne Kadar Yüksektir?

Diş tedavisinde tercih edilen radyografilerin çekilmesi için gerekli olan radyasyonun dozu akciğer grafisi gibi diğer radyografilere göre daha düşük düzeydedir. Dijital radyografi tekniklerinin gelişmesinden sonra kullanılan dozlar oldukça düşük düzeylere çekilmiştir.

Panoramik Röntgen Hangi Sıklıkla Çekilir?

Panaromik röntgenin çekilme sıklığının ne kadar olacağı hastanın dental geçmişine ve tıbbi geçmişine bakılarak kararlaştırılır. Bazı hastalara yılda 1 defa röntgen alınması önerilirken, bazı hastalarda röntgen için 2 yıllık periyotlar yeterli olur.

Menü